Ye Ballade of Patrick von Flynn

Napisane pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: ok. 23 sierpnia 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1916, „Conservative”, wol. 2, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra na Irlandczyków mieszkających w Stanach, którzy przyjmowali antybrytyjskie stanowisko w czasie I wojny światowej. Utwór napisany stylem imitującym irlandzką odmianę angielskiego. Niefortunnie wiersz ukazał się w momencie wybuchu powstania wielkanocnego w Irlandii, które Anglicy krwawo stłumili.