Dla prze­cięt­nego miło­śnika hor­roru rola, jaką Love­craft wywarł w popkul­tu­rze nie pod­lega dys­ku­sji. Posta­wił fun­da­menty pod jedno z naj­cie­kaw­szych uni­wer­sów gatunku, które – dziś możemy to stwier­dzić bez wąt­pie­nia – poko­nało czas i prze­strzeń. Oka­zało się, że na pozór her­me­tyczne opo­wie­ści grozy, wpro­wa­dza­jące czy­tel­nika w atmos­ferę klau­stro­fo­bicz­nej nie­pew­no­ści, wyty­ka­jące gatun­kowi ludz­kiemu jego wątłość w obli­czu kosmicz­nych tajem­nic, są mate­ria­łem wyjąt­kowo ela­stycz­nym, podat­nym na cie­kawe mody­fi­ka­cje w ramach wielu (nie­jed­no­krot­nie prze­ciw­staw­nych) ini­cja­tyw medial­nych. Komiks jest tego dosko­na­łym przy­kła­dem. Mno­gość i róż­no­rod­ność opo­wie­ści gra­ficz­nych, powsta­ją­cych w gra­ni­cach tego poję­cia, poka­zuje jak wiele jest jesz­cze fur­tek fabu­lar­nych, które Love­craft uchy­lił swym kon­ty­nu­ato­rom.

Mar­cin Sienny

KOMIKSY WYDANE ZA GRANICĄ

A-L M-Z


„Maken Lovecraft Kessakushuu / 魔犬 ラヴクラフト傑作集 /H.P. Lovecraft’s The Hound and Other Stories / Ogar i Inne Opowiadania”

Autorzy: Gou Tanabe/ H.P. Lovecraft;
Wydawnictwo: Enterbrain, rok wydania: 2014; wydanie amerykańskie: Dark Horse, 2017r.
Wydanie Polskie: Studio JG, 2015 rok;
Gatunek: przygoda, horror;
Liczba stron: 170, oprawa miękka;
Recenzja: Ogar i Inne Opowiadania

Opis:
Japoński autor wziął na warsztat trzy opowiadania mistrza grozy, są to kolejno: „Świątynia/The Temple”, tytułowy „Ogar/The Hound”, oraz „The Nameless City”, tutaj przetłumaczone jako „Zapomniane Miasto”. Jest to odtwórcza, ale miejscami atrakcyjna graficznie wizja koszmarów rodem z mitologii Lovecrafta. 


„The Mask: Virtual Surreality”

Autorzy: Michael Eury, Sergio Aragones, Mark Evanier, Aaron Lopresti, Mike Mignola, Dave Taylor, Dave Cooper (scenariusz), Ivan Reis, Edde Wagner, Sergio Aragones, Aaron Lopresti, Mike Mignola, Dave Taylor, Dave Cooper (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 1997;
Gatunek: przygoda, komedia;
Liczba stron: 25, oprawa miękka;


„The Mighty Avengers Vol. 1 #23 – Earth’s Mightiest: Three Words”

Autorzy: Dan Slott (scenariusz), Khoi Pham (rysunek);
Wydawnictwo: Marvel Comics, rok wydania: 2009;
Gatunek: przygoda, super-herosi;
Liczba stron: ok. 30 stron, oprawa miękka;

Opis:
Trzeci i ostatni odcinek mini-serii „Earth’s Mightiest”, w której herosi Marvela walczą z bogiem chaosu Chthonem. W komiksie pojawiają się przypominające Shoggothy stwory, które Tony Stark – Iron-Man porównuje do istot znanych z opowiadań H.P. Lovecrafta („It’s horrific. Like something out of an H.P. Lovecraft story”).


„The Miskatonic Project Vol. 1: H.P. Lovecraft’s The Whisperer in the Darkness”

Autorzy: H.P. Lovecraft, Mark Ellis (scenariusz), Daryl Hutchinson, Don Heck, Darryl Banks (rysunek);
Wydawnictwo: Transfuzion Publishing, rok wydania: 2008;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 128, oprawa miękka;


„The Miskatonic Project Vol. 2: Bride Of Dagon”

Autorzy: H.P. Lovecraft, Mark Ellis, Roy Thomas, RJM Loccifier (scenariusz), Brian Bendis and David Mack (rysunek);
Wydawnictwo: Transfuzion Publishing, rok wydania: 2009;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 100, oprawa miękka;


„Mnemovore”
Autorzy: Ray Fawkes, Hans Rodionoff (scenariusz), Mike Huddleston (rysunek);
Wydawnictwo: Vertigo Comics, IDW Publishing, rok wydania: 2005 (zeszytowe – Vertigo), 2011 (zbiorcze – IDW);
Gatunek: horror;
Liczba stron: 160, oprawa twarda;


„Namor: The First Mutant – Vol. 1 Curse of the Mutants”

Autorzy: Stuart Moore (scenariusz), Ariel Olivetti (rysunek);
Wydawnictwo: Marvel Comics; rok wydania: 2010-2011;
Gatunek: przygoda, super-herosi;
Liczba stron: 144, oprawa miękka;

Opis: Wkrótce


„Necronauts”

Autorzy: Gordon Rennie (scenariusz), Frazer Irving (rysunek);
Wydawnictwo: Rebellion, 2000 AD, rok wydania: 2000-2001;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 64, oprawa miękka;


„Necronomicon”

Autorzy: William Messner-Loebs (scenariusz), Andrew Ritchie (rysunek);
Wydawnictwo: BOOM! Studios, rok wydania: 2008 (zeszytowe), 2009 (zbiorcze);
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 112, oprawa miękka;
Recenzja: Necronomicon (Boom! Studios)

Opis:
Klu­czową posta­cią komiksu, jest stu­dent Uni­wer­sy­tetu Miskan­to­nic. Nie przy­po­mina on jed­nak typo­wego dla dzi­siej­szych hol­ly­wo­odz­kich hor­ro­rów ame­ry­kań­skiego nasto­latka. Henry Said – bo tak nazywa się protagonista – uro­dził się w arab­skim, koczow­ni­czym ple­mie­niu.

Aka­de­mic­kie śro­do­wi­sko począt­kowo nie­chęt­nie odnosi się do boha­tera. Henry sku­pia się na pracy i regu­lar­nie kore­spon­duje z ojcem. Świa­tły umysł oraz nie­zwy­kłe zdol­no­ści przy­swa­ja­nia języ­ków obcych spra­wiają, iż chło­pa­kiem zaczyna inte­re­so­wać się Sto­wa­rzy­sze­nie „Teo­zo­fi­stów Zło­tego Świa­tła”. W sie­dzi­bie sto­wa­rzy­sze­nia poznaje ple­jadę zna­nych z prozy H.P. Love­cra­fta postaci: Ran­dol­pha Car­tera („Zezna­nia Ran­dol­pha Car­tera”), prof. Wil­liama Dyera („W górach sza­leń­stwa”), prof. War­rena Ricea („Hor­ror z Dun­witch”), dr Wil­letta („Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda”), Wal­tera Gil­mana („Sny w domu wiedźmy”).


„Neonomicon”

Autorzy: Alan Moore (scenariusz), Jacen Burrows (rysunek);
Wydawnictwo: Avatar Press, rok wydania: 2011 (zeszytowe, zbiorcze);
Gatunek: horror, kryminał, thriller;
Liczba stron: 176, oprawa miękka/twarda (w zależności od wydania);

Opis:
Kontynuacja komiksu „Dziedziniec” wydanego przez Avatar Press. Scenarzysta Alan Moore wraz z rysownikiem Jacenem Bur­rowsem po raz kolejny czerpią z literackiego dziedzictwa H.P. Lovecrafta. Śledztwo, którego w części pierwszej podjął się Aldo Sax nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Zagadkowe, rytualne morderstwa popełniane są nadal. Sprawa trafia w ręce dwójki agentów Gordona Lampera i Merril Brears. Poszukiwania winnego zaczynają od wizyty w zakładzie dla psychicznie chorych kryminalistów, liczą na współpracę swego poprzednika skazanego w sprawie, którą miał badać.North 40

Autorzy: Aaron Williams (scenariusz), Fiona Staples (rysunek);
Wydawnictwo: Wildstorm Comics, rok wydania: 2010;
Gatunek: przygoda;
Liczba stron: 144, oprawa miękka;


Nyarlathotep

Autorzy: H. P. Lovecraft (scenariusz), Chuck BB (rysunek);
Wydawnictwo: BOOM! Stu­dioss, rok wydania: 2009;
Gatunek: wizualizacja poematu;
Liczba stron: 32, oprawa twarda;


„Only the End of the World Again”

Autorzy: Neil Gaiman, P. Craig Russell (scenariusz), Troy Nixey (rysunek);
Wydawnictwo: Oni Press, rok wydania: 2000;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 48, oprawa miękka;


POICykl „Prisoner of Ice„:

Tom 1. „La Geôle de Pandore”, Tom 2. „Le Glaive du Crépuscule”, Tom 3. „La Cité des Abîmes”

Autorzy: Thomas Mosdi, Hubert Chardot (scenariusz), Lucien, Étienne Le Roux, Freddy Emm (rysunek);
Wydawnictwo: Vents d’Ouest, rok wydania: 1994;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 3x 46 stron;


„Poe and Phillips”

Autorzy: Jaime Roman Collado (scenariusz), Miguel Cedillo (rysunek);
Wydawnictwo: Arcana Studio, rok wydania: 2010;
Gatunek: przy­goda;
Liczba stron: 96, oprawa miękka;


„Postapo: To nie jest kraj dla starych bogów”

Autorzy: Daniel Gizicki (scenariusz), Joanna Karpowicz (rysunek);
Wydawnictwo: Antologia konkursowa MFK, Celuloza; rok wydania: 2016, 2018;
Gatunek: przy­goda, SF, postapo;
Liczba stron: 20, oprawa miękka;


Providence (nr1 2015)„Providence”

Autorzy: Alan Moore (scenariusz), Jacen Burrows (rysunek);
Wydawnictwo: Avatar Press, rok wydania: 2015;
Gatunek: horror, historia, filozofia;
Liczba stron: 1 wydanie – 12 zeszytów po 32 strony, oprawa miękka, wiele wariantów okładek + edycja specjalna 1 numeru, kompletująca 2 wcześniejsze cthuliczne komiksy autorów;


Cykl Realm of Kings:

„Realm of Kings” – zeszyt wprowadzający (one-shot); „Realm of Kings: Imperial Guard”; „Realm of Kings: Inhumans”; „Guardians of the Galaxy, Volume 4: Realm of Kings”; „Nova, Volume 6: Realm of Kings”

Autorzy: Dan Abnett, Andy Lanning, Scott Reed (scenariusz), Mahmud Asrar, Leonardo Manco, Andrea Di Vito, Kev Walker (rysunek);
Wydawnictwo: Marvel Comics, rok wydania: 2010;
Gatunek: przy­goda, SF, superbohaterowie;
Liczba stron: w zależności od wydania, oprawa miękka/Twarda;

Opis:
Kontynuacja cyklu „War of Kings”. Finałowe starcie imperiów Kree i Shi’ar skutkuje otworzeniem wyrwy w czasoprzestrzeni. Podczas badania anomalii Quasar odkrywa, iż jest to tunel prowadzący do alternatywnej rzeczywistości nazywanej – „The Cancerverse”. Jest to świat, w którym Przedwieczni Bogowie zdołali wpłynąć na najpotężniejsze formy życia, wyeliminowali śmierć i rozrośli się do granic wyporności galaktyki. Pojawiają się tutaj skorumpowane przez Przedwiecznych odpowiedniki słynnych superbohaterów Marvela, między innymi drużyny Avengers (Revengers) i X-men. W walkę z zagrożeniem angażują się jedne z najpotężniejszych istot uniwersum.
Twórcy udzielili wywiadów jasno wskazujących źródło inspiracji w prozie H.P. Lovecrafta (min. na potrzeby rozmowy termin „Cancerverse” zastępowali słowem „Cthulhuverse”). „War of Kings” jest wstępem do kolejnej mini-serii zatytułowanej „Thanos Imperative”, kontynuującej wątek podróży Strażników Galaktyki w głąb anomalii.


Reanimator (DynamiteEnt 2015)„Reanimator”

Autorzy: Keith Davidsen (scenariusz), Randy Valiente (rysunek);
Wydawnictwo: Dynamite Entertainment, rok wydania: 2015;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 4 zeszyty – 32 strony każdy, oprawa miękka;


„Sanctuaire / Sanktuarium”
Tom 1: „USS Nebraska”, Tom 2: „Le puits des abîmes / Wrota otchłani”, Tom 3: „Môth / Mot”

Autorzy: Xavier Dorison (scenariusz), Christophe Bec (rysunek);
Wydawnictwo: Les Humanoïdes Associés, rok wydania: 2001;
Polskie wydanie: Scream Comics 2015-2016
Gatunek: horror, fantastyka;
Liczba stron: 56 / 60 / 76, oprawa twarda;

Opis:
Duża część fabuły komiksu zainspirowana została opowiadaniem Lovecrafta zatytułowanym „Świątynia” .


„The Shadow Over Innsmouth”

Autorzy: Ron Marz (scenariusz), Matthew Dow Smith (rysunek);
Wydawnictwo: Dynamite Entertainment, rok wydania: 2014;
Gatunek: horror, fantastyka;
Liczba stron: ok. 30, oprawa miękka;


„The Shadow Out of Time”

Autorzy: H. P. Lovecraft (scenariusz), I. N. J. Culbard (rysunek);
Wydawnictwo: SelfMadeHero, rok wydania: 11.2013;
Gatunek: horror, fantastyka;
Liczba stron: 120, oprawa miękka;


Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil

Autorzy: Jeff Lemire (scenariusz), David Rubín (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 2017-18;
Gatunek:  fantastyka, przygoda;
Liczba stron: 123, oprawa miękka;


Sherlock Holmes & le Necronomicon T 1i2Cykl „Sherlock Holmes & le Necronomicon”:
Tom 1 – „L’Ennemi intérieur”; Tom 2 – La Nuit sur le Monde

Autorzy: Sylvain Cordurié (scenariusz), Vladimir Krstic Laci (rysunek);
Wydawnictwo: Soleil Productions, rok wydania: tom 1 – 2011, tom 2 – 2013;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: tom 1 – 44 strony, tom 2 – 46 stron; oprawa twarda;


„Some Notes on a Nonentity: The Life of H.P. Lovecraft”

Autorzy: Sam Gafford (scenariusz), Jason C. Eckhardt (rysunek);
Wydawnictwo: PSi, rok wydania: 2017;
Gatunek: horror, biografia;
Liczba stron: 120 stron, oprawa twarda;

 


„The Squidder”

Autorzy: Ben Templesmith (scenariusz/rysunek);
Wydawnictwo: IDW, rok wydania: 07.2014;
Gatunek: horror, fantastyka;
Liczba stron: 4 zeszyty – 32 strony każdy, oprawa miękka;


„The Strange Adventures of H.P. Lovecraft

Autorzy: Mac Carter (scenariusz), Tony Salmons, Adam Byrne (rysunek);
Wydawnictwo: Image Comics, rok wydania: 2009 (2010 – zbiorcze);
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 184, oprawa miękka;


„Strange Aeons Magazine

Autorzy: różni (scenariusz), różni (rysunek);
Wydawnictwo: Strange Aeons, rok wydania: 2010-2014;
Gatunek: horror;
Liczba stron: ok. 50-60 stron na odcinek, oprawa miękka;


„SuperGod”

Autorzy: Warren Ellis (scenariusz), Garrie Gastonny (rysunek);
Wydawnictwo: Avatar Press, rok wydania: 2009-2011 (zeszytowe), 2011 (zbiorcze);
Gatunek: horror, fantastyka;
Liczba stron: 128, oprawa miękka/twarda (w zależności od wydania);


„The Thanos Imperative”

Autorzy: Dan Abnett, Andy Lanning (scenariusz), Miguel Angel Sepulveda, Brad Walker (rysunek);
Wydawnictwo: Marvel Comics, rok wydania: 2010-11 (zeszytowe), 2011 (zbiorcze);
Gatunek: przygoda, SF, superbohaterowie;
Liczba stron: 200, oprawa miękka


Cykl: „Unspeakable Vault (of Doom)”

Autorzy: François Launet;
Wydawnictwo: KettleDrummer Books, rok wydania: 2004, 2012-2013 (zbiorcze);
Gatunek: fantastyka, parodia;
Liczba stron: vol. 1 – 112, Vol. 2 – 104, oprawa miękka;


„Where’s My Shoggoth?”

Autorzy: Ian Thomas (scenariusz), Adam Bolton (rysunek);
Wydawnictwo: Archaia Comics, rok wydania: 2012;
Gatunek: przy­goda;
Liczba stron: 56, oprawa twarda;
Recenzja: Where’s My Shoggoth?

Opis:
Młody chło­piec, szczę­śliwy posia­dacz udo­mo­wio­nego Shog­go­tha odkrywa, że jego demo­niczny pupil wydo­stał się z klatki. Posta­na­wia odszu­kać ulu­bioną istotę.
Poszu­ki­wa­nia mają kształt piel­grzymki do mrocz­nych zakąt­ków wszech­świata w towa­rzy­stwie kota oraz lewi­tu­ją­cego, kre­ślo­nego grubą czcionką, wier­szo­wa­nego tek­stu. Mamy tu sche­mat: kolo­rowa, zaj­mu­jąca 2 strony gra­fika — 2 stro­ni­cowy, mini­ma­li­styczny rysu­nek boha­tera podążającego w kie­runku kolej­nej loka­cji. Oczy­wi­ście w każ­dym z miejsc odwie­dza­nych przez upar­tego szkraba rezy­dują mon­stra znane z Love­cra­ftow­skich mitów. Ich opisy są — bar­dziej lub mniej — traf­nym pod­su­mo­wa­niem cech lub/i zacho­wań ilu­stro­wa­nych bestii.


„The Worlds of H.P. Lovecraft: Vol. 1”

Autorzy: H.P. Lovecraft, Steve Jones (scenariusz), Octavio Cariello (rysunek);
Wydawnictwo: Transfuzion Publishing, rok wydania: 2008;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 112, oprawa miękka;


„The Worlds of H.P. Lovecraft Vol. 2: Dagon and Other Tales”

Autorzy: H.P. Lovecraft, Steve Jones (scenariusz), Aldin Baroza, Sergio Cariello, Rob Davis, Chris Jones, Wayne Reid (rysunek);
Wydawnictwo: Transfuzion Publishing, rok wydania: 2009;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 160, oprawa miękka;


„Yami ni Hau Mono Lovecraft Kessakushuu / 闇に這う者ラヴクラフト傑作集 /H.P. Lovecraft’s The Haunter of the Dark / Nawiedziciel Mroku”

Autorzy: Gou Tanabe/ H.P. Lovecraft;
Wydawnictwo: Enterbrain, rok wydania: 2016;
Wydanie Polskie: Studio JG, 2017 rok;
Gatunek: przygoda, horror;
Liczba stron: 160, oprawa miękka;

Opis:
Trzeci tom cyklu komiksowych adaptacji opowiadań Lovecrafta, autorstwa mangaki Tanabe Gou. Artysta ilustruje tym razem opowiadania Nawiedziciel Mroku Dagon


 

„Yuggoth Cultures and Other Growths”

Autorzy: Alan Moore, Anthony Johnson (scenariusz), Juan Jose Ryp, Jacen Burrows, Marat Mychaels, Bryan Talbot, Hunt Emerson, Oscar Zarate,Val Semieks (rysunek);
Wydawnictwo: Avatar Press, rok wydania: 2007;
Gatunek: …antologia…;
Liczba stron: 312, oprawa miękka/twarda (w zależności od wydania);

Opis:
Komiksowa antologia, której największą atrakcją są opowieści napisane przez wybitnego brytyjskiego scenarzystę Alana Moore’a, autora takich bestsellerów jak „Watchmen”, „V for Vendetta” i „From Hell”.


Cykl: „Young Lovecraft”

Autorzy: Jose Oliver (scenariusz), Bartolo Torres (rysunek);
Wydawnictwo: Kettle Drummer Books, rok wydania: 2009-2013;
Gatunek: fantastyka, horror, satyra;
Liczba stron: vol. 1 – 104, vol. 2 – 104 vol. 3 – 106; oprawa miękka;

Opis:
Kilkutomowa seria saty­rycz­nego komiksu „El joven Love­craft„ autor­stwa hisz­pań­skich arty­stów Jose Oli­vera (sce­na­riusz) i Bar­tolo Tor­resa (rysu­nek) w żar­to­bliwy spo­sób opi­su­ją­ca przy­gody mło­dego twórcy mito­lo­gii Cthulhu. Komiks zadebiutował w internecie. Od 2009 roku jest wydawany dru­kiem przez amerykańską firmę Ket­tle Drum­mer Books.