Inspi­ra­cje Love­cra­ftow­skie – artykuł

Autor:

25 grudnia 2010

Artykuły Film HPL.pl

0 comments

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem w naszym serwisie, który został nam przesłany na naszą redakcyjną skrzynkę. Marek Grzywacz przedstawia „Inspiracje Lovecraftowskie w kinie japońskim” na podstawie trzech bar­dzo odmiennych pro­duk­cji, które pre­zen­tują inne podej­ście do kina grozy – … Czytaj dalej