Ex Nihilo z Cthulhu nie będzie

Autor:

23 grudnia 2012

Konferencja Mitologia Cthulhu Prasa

0 comments

Choć zapowiadaliśmy ukazanie się czasopisma “Ex Nihilo” 1 (6)/2012, w którym znaleźć się miały wykłady wygłoszone na kon­fe­ren­cji “Mito­lo­gie Cthulhu”, to niestety mamy przykrą wiadomość. Ze względu na to, że artykuły nie spełniały wymogów artykułów naukowych, nie mogły się znaleźć w czasopiśmie o tym … Czytaj dalej

Spadkobiercy Edgara Allana Poego

Autor:

27 marca 2012

Konferencja Wydawnictwo Dobre Historie

0 comments

Znamy już plan imprezy „Spad­ko­biercy E. A. Poego — H.P. Love­craft i Ste­fan Gra­biń­ski”, która odbę­dzie się w nie­dzielę (1 kwiet­nia) w kra­kow­skim klubie Re. Plan imprezy: 1) Dys­ku­sja pane­lowa: Spad­ko­biercy E.A.Poe – H.P. Love­craft i S. Gra­biń­ski(podo­bień­stwa, róż­nice – co łączy obu twór­ców, … Czytaj dalej

75. rocznica śmierci HPL-a

Autor:

15 marca 2012

Coś na progu - czasopismo Konferencja Prasa Wydawnictwo Dobre Historie

0 comments

Wszak nie odszedłeś, Nie obróciłeś się zgoła w sen i pył: Bowiem choć Samotnego na zachodzie wzgórza Averoigne Nie nawiedziłeś nigdy swym ciałem, Spotkałem twe mądre, żywe, czujące widmo, Obecność, co nie mija, łaskawą, dostojną. Bardziej świetliste dla ciebie łąki … Czytaj dalej