Tytuł: W górach szaleństwa

Wydaw­nic­two: C&T

Miej­sce i data wyda­nia: Toruń, listopad 2019

Przekład: Violetta Dobosz

Grafika na okładce:

Ilustracje: 

Cena:  zł

Stron: 164

Spis tre­ści:

Uwagi:

Opis wydawcy:

Powieść „W górach szaleństwa” Lovecraft napisał w 1931 roku i zgodnie uznawana jest za najambitniejszą w jego dorobku literackim.

Historię antarktycznej wyprawy poznajemy oczami Williama Dyera, chociaż jego nazwiska nie znajdziemy w tej relacji. Pada ono w innej opowieści spod znaku grozy – „Cieniu spoza czasu”. Sam opis ekspedycji zadziwia mistrzostwem w kreowaniu „zimnych” obrazów, które prowadzą do finału iście przejmującego grozą i makabrą.