Among the Amateurs

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1916, „Conservative”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Komentarze o różnych czasopismach amatorskich rozsiane po trzecim numerze „Conservative” Lovecrafta z drugiego woluminu. Lovecraft po raz pierwszy wspomina o piśmie W. Paula Cooka pt. „Vagrant”, w którym będzie publikował liczne opowieści oraz wiersze.