Among the New-Comers

Opublikowano pod pseudonimem: El Imparcial

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1916, „United Amateur”, wol. 15, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft omawia twórczość dwóch nowych członków ZTPA, sędziwego poety z Nowego Jorku, Jonathana E. Hoaga (dla którego od 1918 roku będzie pisał co roku wiersze urodzinowe), oraz poety i pisarza, Henry’ego Clevelanda Wooda.