Brumalia

Data powstania: koniec 1916

Data i miejsce pierwszej publikacji: grudzień 1916, „Tryout”, wol. 3, nr 1

Angielskie i amerykańskie wydania książkowe:

Polskie wydania: brak

Uwagi: Artykuł towarzyszył publikacji wiersza pod tym samym tytułem i stanowi omówienie Brumaliów, święta starożytnych Rzymian.