Brumalia

Data powsta­nia: zapewne początek grudnia 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1916, „Tryout”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o Brumaliach, czyli pradawnym święcie przesilenia zimowego.

Wiersza nie należy mylić z esejem Lovecrafta o tym samym tytule.