Bureau of Critics (1923)

Opublikowano jako: Contributed

Data powsta­nia: 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1923, „National Amateur”, wol. 45, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Mimo że w okresie 1922-1923  przewodniczącym Biura Krytyki NTPA był Samuel Loveman, autorem tego artykułu jest Lovecraft. Broni poezję Lovemana przed krytyką Michaela White’a.