Charleston

Data powstania: początek 1936

Data i miejsce pierwszej publikacji: 1936, Char­le­ston

Angielskie i amerykańskie wydania książkowe:

Polskie wydania: brak

Uwagi: H. C. Koenig, pla­nu­jąc podróż do Char­le­ston w Południowej Karolinie, popro­sił uwielbiającego to miasto Lovecrafta o krótki przewodnik. W odpowiedzi otrzymał długi list z licznymi cytatami z An Account of Charleston. Koenig był tak zachwy­cony, że wydrukował prze­wod­nik w postaci bro­szury. Ponieważ Love­craft zauwa­żył w publi­ka­cji sporo lite­ró­wek i innych błę­dów, Koenig uznał, że trzeba tekst poprawić. Poprosił autora o napi­sanie wstępu i zakoń­cze­nia, tak aby Char­le­ston przy­po­mi­nało bardziej esej niż list. Tak oto powstała osta­teczna wer­sja, której Koenig jednak już nie wydrukował. Ukazała się po latach, a pierwotna broszura to dziś biały kruk.