Department of Public Criticism (kwiecień 1916)

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1916, „United Amateur”, wol. 15, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

15 czasopism amatorskich zrecenzowanych przez Lovecrafta, w tym jego własne „Conservative” ze stycznia i „Providence Amateur” z lutego.