Department of Public Criticism (czerwiec 1916)

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1916, „United Amateur”, wol. 15, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Lovecraft recenzuje 12 pism amatorskich z ostatnich miesięcy, w tym kilka numerów oficjalnego organu ZTPA, „United Amateur”. Autor pokusił się o parę głębszych uwag na temat jednego z opowiadań, co może sugerować, że już w tym okresie rozważał powrót do pisania prozą (zarzuconego w 1908 roku).