Department of Public Criticism (marzec 1917)

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Recenzja 9 czasopism amatorskich. Przegląd obejmuje kilka miesięcy, a omówionych jest raptem parę gazet – widać powolny schyłek złotego okresu działalności ZTPA.