Department of Public Criticism (maj 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1915, „United Amateur”, wol. 14, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Lovecraft recenzuje 18 czasopism amatorskich z pierwszego kwartału 1915 roku. Robi to po raz ostatni jako przewodniczący Wydziału Krytyki Publicznej ZTPA w kadencji 1914-1915.