Department of Public Criticism (maj 1918)

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1918, „United Amateur”, wol. 17, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Lovecraft recenzuje 7 czasopism amatorskich z okresu ostatnich 2 miesięcy. Przewodniczącym Wydziału Krytyki Publicznej w sezonie 1917-1918 był Rheinhart Kleiner, on jednak w tym czasie z jakiegoś powodu nie pisał kolumny. Autor omawia m.in. pierwszy (i ostatni) numer pisma Winifred V. Jackson, kobiety, z którą rzekomo romansował.