Department of Public Criticism (listopad 1918)

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1918, „United Amateur”, wol. 18, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Lovecraft recenzuje 7 czasopism amatorskich z okresu ostatnich dwóch miesięcy. Część artykułu napisał Alfred Galpin (jego fragmentów nie ma w Col­lec­ted Essays 1).