Department of Public Criticism (wrzesień 1918)

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1918, „United Amateur”, wol. 18, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Lovecraft recenzuje 6 czasopism amatorskich z okresu ostatnich miesięcy. W sezonie 1917-1918 był prezesem ZTPA, zaś w okresie 1918-1919 wrócił do roli przewodniczącego Wydziału Krytyki Publicznej i swojej kolumny. Fragment tego wydania napisał Alfred Galpin, jednak Col­lec­ted Essays 1 nie zawiera jego części artykułu.