Introducing Mr. James Pyke

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1916, „Conservative”, wol. 1, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wielebny James Pyke był poetą i sąsiadem Lovecrafta, który namówił go do wstąpienia do ZTPA i opublikował w numerze czwartym „Conservative” jego dwa wiersze. Patrz również: To the Rev. James Pyke.