Letter to the N.A.P.A.

Data powsta­nia: 30 listopada 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad [1922] – styczeń 1923, „National Amateur”, wol. 45, nry 2/3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: List do Biura Sędziów Wykonawczych NTPA, w którym Lovecraft zgadza się zostać prezesem tymczasowym NTPA po rezygnacji Williama J. Dowdella. Rheinhart Kleiner w eseju Howard Phillips Lovecraft tak komentuje tę niespodziewaną decyzję zatwardziałego członka konkurencyjnego ZTPA: „Świat amatorskiego dziennikarstwa zatrząsł się w posadach z wrażenia, jakie wywołało ogłoszenie Lovecrafta nowym prezesem”.