Little Journeys to the Homes of Prominent Amateurs: II. Andrew Francis Lockhart

Opublikowano pod pseudonimem: El Imparcial

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1915, „United Amateur”, wol. 15, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Drugi z serii artykułów biograficznych zatytułowanej Little Journeys to the Homes of Prominent Amateurs, która miała na celu przedstawiać sylwetki ważniejszych członków ZTPA. Pierwszy tekst dotyczył Lovecrafta i napisał go Andrew Francis Lockhart, w drugiej części było na odwrót. Lovecraft miał zbliżone poglądy do Lockharta, zwłaszcza w kwestii abstynencji alkoholowej. Patrz również: To Mr. Lockhart, on His Poetry.