Mrs. Miniter - Estimates and Recollections

Data powsta­nia: 16 października 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wiosna 1938, „Californian”, wol. 5, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Hołd dla zmarłej 4 czerwca 1934 roku Edith Miniter, członkini NTPA i wybitnej postaci świata amatorskiego, jak również bliskiej przyjaciółki Lovecrafta. Spotkania z nią zaowocowały m.in. stworzeniem barwnego folklorystycznego podłoża w Zgrozie w Dunwich. S.T. Joshi nazywa artykuł jednym z najwybitniejszych esejów Lovecrafta w ogóle (Col­lec­ted Essays 1: Ama­teur Jour­na­lism, s. 386).