News Notes (lipiec 1925)

Data powsta­nia: 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1925, „United Amateur”, wol. 24, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ostatni artykuł z serii News Notes napisany przez Lovecrafta. Przedstawia niedawne działania Alfreda Galpina, Samuela Lovemana i innych kolegów Lovecrafta z towarzystwa ZTPA.