News Notes (maj 1922)

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1922, „United Amateur”, wol. 21, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji o ZTPA. Lovecraft pisze m.in. o nowym piśmie Sonii H. Greene (jego przyszłej żony) oraz Davidzie Van Bushu (swoim stałym kliencie literackim).