News Notes (listopad 1918)

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1918, „United Amateur”, wol. 18, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótka notka na temat śmierci jednego z członków ZTPA w ataku gazami bojowymi w I wojnie światowej, a także o włączeniu Alfreda Galpina, młodego przyjaciela Lovecrafta, w szeregi organizacji.