Preface to 'Old World Footprints'

Opublikowano pod nazwiskiem: Frank Belknap Long

Data powsta­nia: ok. 1928

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: Old World Footprints, The Recluse Press, Athol, Massachusetts 1928

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Przedmowa do książki Old World Footprints pani Symmes, ciotki Franka Belknapa Longa. Praca bardzo mało znana, gdyż podpisana była nazwiskiem Longa, który dopiero w ostatnich latach życia przyznał, że Lovecraft napisał tekst za niego.