'Rainbow' Called Best First Issue

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1922, „National Amateur”, wol. 44, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Część kolumny Bureau of Critics Biura Krytyki NTPA (ekwiwalentu Wydziału Krytyki Publicznej ZTPA), w której Lovecraft zaczął się udzielać w 1922 roku. W artykule chwali pierwszy numer „Rainbow”, czasopisma swej przyszłej żony, Sonii H. Greene.