Some Current Motives and Practices

Data powsta­nia: 4 czerwca 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1936, Some Cur­rent Moti­ves and Prac­ti­ces

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Poniższy fragment H.P. Lovecraft: Biografii (s. 1026-1027) streszcza treść i genezę eseju:

W jedynej działającej organizacji dziennikarstwa amatorskiego, NTPA, zapanowała złośliwość i mściwość, jakiej nie widziano nawet w drugim dziesięcioleciu XX wieku (…). Zarzewiem nowego sporu był Hyman Bradofsky (1906-2002) (…). Nie jestem pewien, dlaczego Bradofsky wywołał taką wrogość wśród członków towarzystwa. Był najwyraźniej oskarżany o nadużywanie władzy w wielu proceduralnych sprawach powiązanych ze statutem NTPA, na które to zarzuty odpowiadał nieco opryskliwie. Być może z tą niechęcią miał coś wspólnego fakt, że Bradofsky był Żydem. (…) Tak czy inaczej, dobrze świadczy o Lovecrafcie, że przyszedł Bradofsky’emu z pomocą, wszystko bowiem przemawia za tym, że większość ataków na niego była wysoce niesprawiedliwa, grymaśna i szydercza. (…) Lovecraft odpowiedział na całą tę sytuację 4 czerwca esejem Some Current Motives and Practices. Jest to na swój sposób bardzo szlachetny dokument. Lovecraft upomina w nim przeciwników Bradofsky’ego — czy raczej pogardza stosowanymi przez nich podłymi metodami krytyki — odpiera ataki, stając w obronie działalności Bradofsky’ego oraz ogólnie nawołuje do powrotu do cywilizowanych wzorców amatorskiego dziennikarstwa.