The Amateur Press

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Lake Breeze”, nr 19

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Większy artykuł, który pisało kilku redaktorów ZTPA, w tym Lovecraft. Spełnia podobną rolę co kolumna Department of Public Criticism – ocenia czasopisma członków organizacji. Tu Lovecraft omawia marcowy numer „Ole Miss'”, magazynu Anne Tillery Renshaw.