Tytuł: The Conservative and His Critics

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Conservative” 1, nr 3 (październik 1915)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

W In a Major Key HPL skrytykował pismo Charlesa D. Isaacsona, „In a Minor Key”, a raczej poglądy jego samego, okazując mocno konserwatywną postawę w wielu sprawach. Spotkało się to z kontr-krytyką niektórych członków ZTPA, która pojawiła się w kolejnym numerze pisma Isaacsona. W niniejszym krótkim tekście Lovecraft obiecuje odeprzeć większym artykułem argumenty przeciwników, ale prócz napisania wiersza The Issacsonio-Mortoniad, który i tak poszedł do szuflady, nic w tej sprawie nie zrobił.