The Isaacsonio-Mortoniad

Data powsta­nia: ok. 14 września 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: W 1915 roku Lovecraft prowadził zażartą dyskusję z Charlesem D. Isaacsonem oraz Jamesem F. Mortonem (ten ostatni później stanie się jednym z jego najbliższych przyjaciół). Obaj uważali, że Lovecraft w takich tematach jak modernistyczna poezja czy antropologia rasowa ma zbyt wąskie poglądy. Lovecraft wylał swoje frustracje w satyrze The Isaacsonio-Mortoniad, która wytykała najmniejsze potknięcia w argumentacji przeciwników, nigdy jednak nikomu jej nie pokazał, nie podjął też starań publikacji.