The United’s Policy 1920–1921

Współautor: Alfred Galpin

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1921, „Zenith”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótkie omówienie polityki ZTPA w latach 1920-1921, kiedy rządy sprawowała „koteria” Lovecrafta. Celem towarzystwa było wówczas doskonalenie literackie.