The Vivisector (marzec 1921)

Opublikowano pod pseudonimem: Zoilus

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1921, „Wolverine”, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolumna publikowana w piśmie „Wolverine”. Powstało pięć części, spośród których cztery napisał Lovecraft, a jedną Alfred Galpin. Pod pseudonimem „Zoilus” (odniesienie do starożytnego greckiego krytyka wierszy homeryckich) autorzy krytykowali utwory członków ZTPA, choć opinie zamieszczone w The Vivisector są akurat dość łagodne.

W tej odsłonie pod lupę wzięci zostali m.in. W. Paul Cook oraz William J. Dowdell.