Untitled Notes on Amateur Journalism (lipiec 1923)

Data powsta­nia: 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1923, „Conservative”, nr 13

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Notki rozsiane po trzynastym numerze „Conservative”, omawiające ostatnie osiągnięcia niektórych członków ZTPA, w tym Jonathana E. Hoaga czy Edwarda H. Cole’a.