Collapsing Cosmoses

Współautor: Robert H. Barlow

Data powsta­nia: czerwiec 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1938, „Leaves”, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Ginące kosmosy:

Uwagi:

Absurdalna (i niedokończona) historyjka o zagrożeniu ze strony „nieskończonej sieci nożycowatych statków kosmicznych o zupełnie obcych kształtach” (Wyzwanie z innego świata, s. 181), przed jakim staje cywilizacja roślinno-zwierzęcych stworzonek.

Żart ośmieszający popularną w latach 30. space operę. Choć w założeniu Lovecraft i Barlow mieli pisać po jednym akapicie, drugi z nich stworzył większą część utworu.

„Leaves” z pierwodrukiem opowiadania

SKANY RĘKOPISU