The Disinterment

Współautor: Duane W. Rimel

Data powsta­nia: wrzesień 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1937, „Weird Tales”, wol. 29, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Ekshumacja:

Uwagi:

Człowieka chorego na trąd leczy makabrycznymi metodami niezrównoważony lekarz.

Chociaż Rimel przyznawał, że opowiadanie napisał sam, a Lovecraft tylko wprowadził poprawki stylistyczne, utwór cechuje się bardzo wyraźnym stylem tego drugiego. I chociaż pisarz z Providence gratulował tekstu młodszemu stażem koledze i pisał, że tylko wprowadził drobne korekty, to mogła to być typowa kurtuazja z jego strony. Sprzymierzeńcem hipotezy autorstwa Lovecrafta jest to, że Rimel nie stworzył nic innego w podobnym stylu.

Ekshumacja została raz odrzucona przez „Weird Tales”, lecz po namyśle Farnsworth Wright przyjął tekst.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania