Till A' the Seas

Współautor: Robert H. Barlow

Data powsta­nia: początek stycznia 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lato 1935, „The Californian”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako „Aż wyschną głębie mórz”:

Uwagi:

Opowieść o globalnej zmianie klimatu, która wynikła ze zbliżenia Słońca do Ziemi. Ludzkość jest na skraju wymarcia, zaś główny bohater wędruje tam, gdzie według legend ludzie żyją w lepszych warunkach. A wszystko przedstawione w sposób ironiczny, typowy dla pogardzającego ludzkością Lovecrafta.

Chociaż utwór jest autorstwa Barlowa, Lovecraft wprowadził liczne zmiany stylistyczne, a także napisał większą część końcowego rozdziału.

Tytuł pochodzi z wiersza Roberta Burnsa pt. Och, moja miła jest jak róży pąk.