A Mississippi Autumn

Data powsta­nia: grudzień (?) 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1915, „Ole Miss'”, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o urokach jesieni nad rzeką Mississippi. Lovecraft przekształcił w poezję opis Anne Tillery Renshaw z jednego z jej listów.