A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin

Napisany pod pseudonimem: Kleinhart Reiner, Esq.

Data powsta­nia: ok. 27 maja 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pierwszy z serii wierszy w żartobliwy sposób opisujących perypetie miłosne młodego przyjaciela Lovecrafta, Alfreda Galpina. Młodzian uwikłał się w sytuację, w której był kochany przez pewną dziewczynę, ale sam kochał inną, która pogardzała jego zalotami.