An Epistle to the Rt. Honble Maurice Winter Moe, Esq.

Data powsta­nia: lipiec 1929

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1987, An Epi­stle to the Rt Hon­ble Mau­rice Win­ter Moe, Esq., of Zytho­po­lis, the Nor­th­west Ter­ri­tory

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Dłuższy wiersz ze wspomnieniami z roku 1904, którego adresatem jest Maurice W. Moe. Moe chciał opublikować utwór w postaci broszury, nie wiadomo jednak, czy to zrobił.