Bouts Rimés

Współautor: Robert H. Barlow

Data powsta­nia: 23 maja 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1986, Medusa and Other Poems

Skład:

  • Beyond Zimbabwe
  • The White Elephant

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Bouts rimés (wiersze Poza Zimbabwe oraz Biały słoń):

Uwagi: Wiersze powstały przy udziale Roberta H. Barlowa, który wymyślił rymujące się słowa. Lovecraft następnie dopisał do nich niesamowitą, egzotyczną resztę. Francuski tytuł używany jest właśnie na określenie takiej zabawy poetyckiej i oznacza dosłownie „rymy końcowe”.