C.S.A. 1861-1865

Pełny tytuł: C. S. A. 1861-1865: To the Starry Cross of the SOUTH

Data powsta­nia: 1902

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Hołd Lovecrafta dla flagi Konfederacji (tj. południowych stanów, strony w wojnie secesyjnej 1861-1865, która popierała zachowanie niewolnictwa):

Tekst pochodzi z listu Lovecrafta do Rheinharta Kleinera z 16 listopada 1916 roku, w którym autor datuje wierszyk na 1902 rok. Wspomina też, że położył kartkę z utworem na biurku dyrektorki swojej szkoły, Abbie A. Hathaway, której ojciec walczył w wojnie secesyjnej po stronie Unii.