Chloris and Damon

Opublikowano pod pseudonimem: Edward Softly

Data powsta­nia: styczeń 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1923, „Tryout”, wol. 8, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny wiersz o perypetiach miłosnych Alfreda Galpina (patrz: A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin).

Tytuł:

Data powsta­nia:

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji:

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:


Pol­skie wydania:


Uwagi: