Content

Data powsta­nia: późna wiosna 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1916, „United Amateur”, wol. 15, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: O tym, co daje prawdziwe zadowolenie – wiejska, cudna sceneria, wyzwolenie spod czczych pragnień, zadbany umysł. Dedykowany Rheinhartowi Kleinerowi.