Despair

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: ok. 19 lutego 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1919, „Pine Cones”, wol. 1, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Rozpacz:

Uwagi:

Liryk czerpie obficie z Dla Ani (For Annie) Poego, a głównym powodem powstania tak pesymistycznego utworu było pogarszające się zdrowie matki Lovecrafta.

Despair po angielsku