Edith Miniter

Data powsta­nia: 10 września 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1934, „Tryout”, wol. 16, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Elegia dla przyjaciółki Lovecrafta, Edith Miniter, zmarłej 8 czerwca 1934 roku.

SKAN RĘKOPISU