Epitaph on ye Letterr Rrr........

Napisane pod pseudonimem: Lvdovicvs Theobaldvs Ivnior

Data powsta­nia: 29 sierpnia 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Żartobliwy wiersz nawiązujący do dyskusji korespondencyjnej z Maurice’em W. Moem o niewymawianiu litery „r” w takich słowach jak far czy father (wymiana zdań wzięła się ze zrymowania przez HPL-a w jednym z wierszy słowa born z dawn).