Frustra Praemunitus

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1986, Medusa and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ciąg dalszy Ad Criticos, czyli dyskusji na łamach „Argosy” na temat pisarza romansideł, Freda Jacksona. Wiersz Frustra Praemunitus (łac. „Uzbrojony na próżno”) to odpowiedź na list niejakiego Johna Russella, w którym autor zastanawia się, co Lovecraft pomyśli o nowej opowieści Jacksona.

SKAN RĘKOPISU