Greetings

Skład:

Data powsta­nia: grudzień 1918 (?)

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1919, „Silver Clarion”, wol. 2, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Seria czterech wierszy z życzeniami bożonarodzeniowymi. E. Sherman Cole to urodzony w 1918 roku synek znajomych Lovecrafta z organizacji dziennikarzy-amatorów: Edwarda H. oraz Helene Hoffman Cole’ów. „Silver Clarion” to czasopismo, w którym wiersze te zostały po raz pierwszy wydane.