Hylas and Myrrha: A Tale

Opublikowano pod pseudonimem: Lawrence Appleton

Data powsta­nia: maj (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o młodym przyjacielu Lovecrafta, Alfredzie Galpinie, który w najbliższym czasie miał rozpocząć naukę w Lawrence College w Appleton (stąd pseudonim autora).